Lexis Rex Startseite
Lexis Rex Startseite


Chinesische Vokabeln: Musik (pinyin)

Lernen
VokabelkartenGalgenmännchenWortsuche

Deutsch Chinesisch Aussprechen
 
Musik yīn lè
Note yīn fú
Lied gē qǔ
Geige xiǎo tí qín
Gitarre jí tā
Flöte dí zi
Klavier gāng qín
Harmonika kǒu qín
Trompete xiǎo hào
Posaune zhǎng hào
Banjo bān zhuó qín
Trommel
Trommelstock gǔ bàng
Becken náo bó
Triangel sān jiǎo tiě
Saxofon sà kè sī guǎn
Harfe shù qín
Taste qín jiàn
Keyboard jiàn pán
Trillerpfeife kǒu shào
Saite qín xián
Band lè duì
Orchester guǎn xián lè duì
Chor hé chàng duì
Musiker (die Musikerin) yīn lè jiā
Dirigent (die Dirigentin) zhǐ huī
Pianist (die Pianistin) gāng qín jiā
Gitarrist (die Gitarristin) jí tā yǎn zòu jiā
Schlagzeuger (die Schlagzeugerin) gǔ shǒu