Lexis Rex Startseite
Lexis Rex Startseite


Chinesische Vokabeln: Tage und Monate (pinyin)

Lernen
VokabelkartenGalgenmännchenWortsuche

Deutsch Chinesisch Aussprechen
 
Montag xīng qī yī
Dienstag xīng qī èr
Mittwoch xīng qī sān
Donnerstag xīng qī sì
Freitag xīng qī wǔ
Samstag xīng qī liù
Sonntag xīng qī tiān
Januar yī yuè
Februar èr yuè
März sān yuè
April sì yuè
Mai wǔ yuè
Juni liù yuè
Juli qī yuè
August bā yuè
September jiǔ yuè
Oktober shí yuè
November shí yī yuè
Dezember shí èr yuè