Lexis Rex Home

Common Polish Words

A list of the most common Polish words ordered by their frequency of use. You can use this list to learn words efficiently, ensuring you cover the basic vocabulary of Polish.

Learn
Flash CardsHangmanWord Search

Page 1/602    Go to page:
Rank Word Root Meanings
 
1 nie 1. part. Negation particle for nouns; no
2. part. Negation particle for verbs and participles; not, don't, didn't
2 to 1. pron. (demonstrative) this (nearby, neuter)
3 się 1. pron. generic reflexive pronoun; oneself, themselves
     Nazywam się Daniel.
       My name is Daniel. (lit: I call myself Daniel.)
2. pron. each other, one another
3. part. Used to form impersonal present or future tense.
4 w 1. prep. (+ locative) in
2. prep. (+ accusative) into, in
3. prep. (+ accusative) on (time/date)
5 na 1. prep. (+ locative) on, in
     Siedzę na koniu. - I'm on a horse.
2. prep. (+ accusative) onto, on
     Uważaj, zaraz to na mnie spadnie! - Watch out, it's going to fall on me!
3. prep. (+ accusative) for, by (a time, date etc.)
6 i 1. conj. and
     Adam i Ewa tylko zjedli jabłko — Adam and Eve only ate an apple.
     Patrzę na nią i oczom nie wierzę — I look at her and can't believe my eyes.
7 z 1. prep. from
     Jestem z Polski. – I'm from Poland.
2. prep. out of
     jeden z dziesięciu - one out of ten
3. prep. made of
8 co 1. pron. what
9 jest 1. v. masculine singular of być; is
     Ona jest ładna - translation=She's pretty
     Agnieszka jest studentką - translation=Agnieszka is a student.
2. v. (mathematics) is, equals (see also wynosi)
     dwa plus dwa jest cztery - translation=Two plus two is four
10 że 1. conj. Introduces a nounal subordinate clause; that
     Powiedział mi, że ta książka jest ciekawa.
2. part. Intensifier.
11 do 1. prep. to, towards, into
2. prep. until
3. prep. (with deadline) by
12 tak 1. interj. yes
     - Zrobiłeś to? - Tak.
       - Did you do that? - Yes, (I did).
2. adv. so (used for an emphasis)
     Było tak ciemno, że nic nie widziałem.
13 jak 1. pron. how
     Jak masz na imię? – What is your name? (informal)
     Jak się masz? – How are you? (informal)
     Jak to zrobiłeś? – How did you do that?
2. conj. as
14 o 1. prep. about (concerning)
     Opowiedz mi o twojej pracy.
       Tell me about your job.
     Ta książka jest o potędze miłości.
       This book is about the power of love.
15 mnie 1. pron. Genitive of ja
2. pron. Dative of ja
3. pron. Accusative of ja
4. pron. Locative of ja
5. v. third-person singular present indicative of miąć
16 a 1. conj. and; but
     A ty? - And you?
     Wolisz tabletki, a ja wolę zastrzyki. - You prefer pills and I prefer injections.
2. conj. and
     walka między dobrem a złem - battle between good and evil
17 ale 1. conj. but
     Grałem dobrze, ale przegrałem. - I played well, but I lost.
2. part. (colloquial) used at the beginning of sentence for emphasis
     Ale masz piękną sukienkę! - You have such a beautiful dress!
     Ale ta zupa jest dobra! - This soup is so good!
18 mi 1. pron. Dative singular mute form of ja
     Daj mi rękę.
       Give me your hand.
19 za 1. prep. (+ instrumental) behind (denotes location)
2. prep. (+ accusative) behind (denotes movement)
3. prep. (+ instrumental) for, after
4. prep. (+ accusative) in, for
20 ja 1. pron. I; first-person pronoun
21 ci 1. pron. short dative singular of ty.
     Daję ci łzy, które spadły z moich oczu.
       I'm giving you the tears that fell from my eyes.
2. pron. personal masculine plural of ten
     ci mężczyźni
22 tu 1. pron. here
23 ty 1. pron. you (second person singular pronoun)
24 czy 1. part. interrogative particle: introduces a yes-no question
     Czy ten pan jest z Anglii? Tak, ten pan jest z Anglii.
       Is that man from England? Yes, that man is from England.
2. conj. if, whether
     Bohaterowie próbują ustalić, czy jest to forma eksperymentu przeprowadzana przez planetę na badaczach, działanie nie do końca świadome czy nietypowa próba kontaktu – odpowiedź na wcześniejsze n
25 tym 1. pron. masculine plural of ten
2. pron. dative plural of ten
26 go 1. pron. Genitive singular mute form of on
2. pron. Accusative singular mute form of on
     Widzisz go?
       Can you see him?
3. pron. Genitive singular mute form of ono
27 tego 1. pron. masculine plural of ten
28 tylko 1. part. only, just
29 jestem 1. v. accusative singular of być
     Jestem głodny.
       I'm hungry.
30 po 1. prep. with nouns in locative case:
2. prep.    after
3. prep.    along
4. prep.    on, over
5. prep.    at, by, next to
Dictionary entries from Wiktionary