Lexis Rex Home
Lexis Rex Home


Japanese Vocabulary: Food (romaji)

Learn
Flash CardsHangmanWord Search

English Romaji Pronounce
 
fish sakana
chicken toriniku
icecream aisu kuriimu
cheese chiizu
fruit kudamono
milk gyuunyuu
meat niku
egg tamago
cake keeki
vegetable yasai
flour komugiko
salt shio
rice kome
yoghurt youguruto
bread pan
noodle menrui
pasta pasuta
sauce sousu
chocolate chokoreeto
butter bataa
cream kuriimu
mustard masutaado
pepper koshou
sugar satou
soup suupu
honey hachimitsu
jam jamu
juice juusu
cereal shiriaru
candy Ame
chips potetochippusu