Lexis Rex
Lexis Rex


Ruská čísla 0 - 100

Zadejte číslo v levém poli, nebo číselný rozsah v obou polích pro zobrazení anglických výrazů pro tyto pojmy.

 do 
Jiné číselné rozsahy:     100‑200     200‑300     1000‑1100     10000‑10100     100000‑100100     1000000‑1000100
Číslo Ruština Výslovnost
 
0 ноль
1 один
2 два
3 три
4 четыре
5 пять
6 шесть
7 семь
8 восемь
9 девять
10 десять
11 одиннадцать
12 двенадцать
13 тринадцать
14 четырнадцать
15 пятнадцать
16 шестнадцать
17 семнадцать
18 восемнадцать
19 девятнадцать
20 двадцать
21 двадцать один
22 двадцать два
23 двадцать три
24 двадцать четыре
25 двадцать пять
26 двадцать шесть
27 двадцать семь
28 двадцать восемь
29 двадцать девять
30 тридцать
31 тридцать один
32 тридцать два
33 тридцать три
34 тридцать четыре
35 тридцать пять
36 тридцать шесть
37 тридцать семь
38 тридцать восемь
39 тридцать девять
40 сорок
41 сорок один
42 сорок два
43 сорок три
44 сорок четыре
45 сорок пять
46 сорок шесть
47 сорок семь
48 сорок восемь
49 сорок девять
 
 
50 пятьдесят
51 пятьдесят один
52 пятьдесят два
53 пятьдесят три
54 пятьдесят четыре
55 пятьдесят пять
56 пятьдесят шесть
57 пятьдесят семь
58 пятьдесят восемь
59 пятьдесят девять
60 шестьдесят
61 шестьдесят один
62 шестьдесят два
63 шестьдесят три
64 шестьдесят четыре
65 шестьдесят пять
66 шестьдесят шесть
67 шестьдесят семь
68 шестьдесят восемь
69 шестьдесят девять
70 семьдесят
71 семьдесят один
72 семьдесят два
73 семьдесят три
74 семьдесят четыре
75 семьдесят пять
76 семьдесят шесть
77 семьдесят семь
78 семьдесят восемь
79 семьдесят девять
80 восемьдесят
81 восемьдесят один
82 восемьдесят два
83 восемьдесят три
84 восемьдесят четыре
85 восемьдесят пять
86 восемьдесят шесть
87 восемьдесят семь
88 восемьдесят восемь
89 восемьдесят девять
90 девяносто
91 девяносто один
92 девяносто два
93 девяносто три
94 девяносто четыре
95 девяносто пять
96 девяносто шесть
97 девяносто семь
98 девяносто восемь
99 девяносто девять
100 сто


Jiné číselné rozsahy

1 - 10
1 - 20
1 - 25
1 - 30
1 - 40
1 - 50
1 - 60
1 - 100
1 - 200
100 - 200