Lexis Rex

पुर्तगाली में संख्या 28

vinte e oito

उच्चारण


क्रमसूचक संख्या

O 28 é o vigésimo oitavo número.

यादृच्छिक प्रश्नोत्तरी: 51 क्या है?

    
27 29
1 - 10
1 - 20
1 - 100
200 - 300
4000 - 4100