Lexis Rex主页


Lexis Rex - 日语

常用日语单词

查看
记忆卡

第2/175页    转到该页面:
20 同じ
     1. 同じ【おなじ】
     2. 形动'''
     3. 同じ【连体形「おなじ」】一样,相同。
     4. 二人でおかしを同じにわける
     5. 同给二人分点心。
21 取る
     1. 取る【とる】
     2. 他五
22 登場
     1. 登場【とうじょう】
     2. 名·自 サ
23 中心
     1. 名词. 中心【ちゅうしん】
24 多く
     1. 多く【おおく】
     2. 名·副
25 始める
     1. 始める【はじめる】
     2. 他下一
     3. 始める【接动词连用形后面】开始…,…起来。
     4. 書き始める
     5. 开始写。
26 知る
     1. 知る【しる】
     2. 他五
27 用いる
     1. 用いる【もちいる】
     2. 他上一
28 世紀
     1. 世紀【せいき】
29 発表
     1. 発表【はっぴょう】
     2. 名·他サ
30 掛ける
     1. 掛ける【かける】
     2. 他下一
31 高い
     1. 高い【たかい】
32 出場
     1. 出場【しゅつじょう】
     2. 名?自サ
33 所属
     1. 所属【しょぞく】
     2. 名?自サ 所属,属于。
34 務める
     1. 務める【つとめる】
     2. 他下一
35 良い
     1. 良い【よい】
     2.
36 優勝
     1. 優勝【ゆうしょう】
     2. 名·自 サ
37 含む
     1. 含む【ふくむ】
     2. 他五
38 込む
     1. 込む【こむ】
     2. 自五
39 開催
     1. 開催【かいさい】
     2. 名·他サ 开(会),举办。
     3. 展覧会を開催する
     4. 举办展览会。
     5. 開催【かいさい】
維基多語詞典中的单词条目


日语