Lexis Rex主页


Lexis Rex - 意大利语

意大利语词汇: 颜色中文 意大利语 发音
 
yán sè colore
hóng sè rosso
lǜ sè verde
huáng sè giallo
lán sè blu
hēi sè nero
bái sè bianco
zǐ sè viola
zōng sè marrone
fěn hóng sè rosa
huī sè grigio
chéng sè arancione
shēn lán sè blu navy
lì sè bordeaux
shuǐ yā sè foglia di tè
yín sè argento
jīn sè oro
lǜ huáng sè verde lime
yàn hóng sè cremisi
qīng sè ciano
diàn qīng indaco
xiàng yá sè avorio
xūn yī cǎo sè lavanda
huáng hé sè cachi
pǐn hóng magenta
dàn lán sè azzurro
àn hóng sè rosso scuro
qiǎn lǜ sè verde chiaro

查看
学习这些单词猜字游戏找词游戏
意大利语