Lexis Rex主页


Lexis Rex - 葡萄牙语

葡萄牙语词汇: 人中文 葡萄牙语 发音
 
nán rén o homem
nǚ rén a mulher
nán hái o rapaz
nǚ hái a rapariga
yīng ér o bebé
mǔ qīn a mãe
fù qīn o pai
ér zi o filho
nǚ ér a filha
zǔ fù o avô
zǔ mǔ a avó
xiōng dì o irmão
jiě mèi a irmã
shū shū o tio
ā yí a tia
táng xiōng dì zǐ mèi o primo
jì fù o padrasto
jì mǔ a madrasta
yue mu (yuè mǔ) a sogra
yue fu (yuè fù) o sogro
péng yǒu o amigo
dí rén o inimigo

查看
学习这些单词猜字游戏找词游戏
葡萄牙语