Lexis Rex主页


Lexis Rex - 葡萄牙语

葡萄牙语词汇: 动物中文 葡萄牙语 发音
 
dòng wù o animal
yáng a ovelha
zhū o porco
niú a vaca
zhī zhū a aranha
māo o gato
hú dié a borboleta
gǒu o cão
hóu zi o macaco
tiān é o cisne
o cavalo
zhāng yú o polvo
o peixe
o pato
xióng o urso
niǎo o pássaro
shān yáng a cabra
mǎ yǐ a formiga
o coelho
xī yì o lagarto
lǎo shǔ o rato
mì fēng a abelha
é o ganso
huǒ jī o peru
qīng wā a rã
xiè o caranguejo
a galinha
shé a cobra
jīng yú a baleia
luò tuo o camelo
o veado

查看
学习这些单词猜字游戏找词游戏
葡萄牙语