Lexis Rex主页


Lexis Rex - 葡萄牙语

葡萄牙语词汇: 工具中文 葡萄牙语 发音
 
gōng jù xiāng a caixa de ferramentas
gōng jù a ferramenta
chuí zi o martelo
luó sī dāo a chave de fendas
qián zi o alicate
ban shou (bān shǒu) a chave inglesa
zuàn kǒng jī o berbequim
lǎo hǔ qián o torno
dìng zi o prego
luó sī o parafuso
luó mǔ a porca
shuǐ píng yí o nível
chǐ a régua
juàn chǐ a fita métrica
jiǎn dāo a tesoura
záo zi o formão
shā zhǐ a lixa
cuò dāo a lima
fǔ zi o machado
jiá qián o grampo

查看
学习这些单词猜字游戏找词游戏
葡萄牙语