Lexis Rex主页


Lexis Rex - 葡萄牙语

葡萄牙语词汇: 水果和蔬菜中文 葡萄牙语 发音
 
shuǐ guǒ a fruta
shū cài os vegetais
xī guā a melancia
xiāng jiāo a banana
píng guǒ a maçã
yē zi o coco
chéng zi a laranja
xī méi a ameixa seca
yāo guǒ o fruto seco
níng méng o limão
pú tao gān a sultana
pú táo a uva
guā o melão
táo zi o pêssego
méi zi a ameixa
xī lán huā os brócolos
xī hóng shì o tomate
shēng cài a alface
yáng cōng a cebola
juǎn xīn cài a couve
nán guā a abóbora
hú luó bo a cenoura
wān dòu a ervilha
dòu o feijão
tǔ dòu a batata
cài huā a couve-flor
huáng guā o pepino
là jiāo o pimento
qié zi a beringela
lí zi a pêra
bō cài os espinafres
yīng táo a cereja

查看
学习这些单词猜字游戏找词游戏
葡萄牙语