Lexis Rex

이탈리아어로 표현한 숫자 86

ottantasei

발음


서수

86 è il ottantasei numero.

랜덤 퀴즈: 71는 무엇입니까?

    
85 87
1 - 10
1 - 20
1 - 100
200 - 300
4000 - 4100