Lexis Rex

이탈리아어로 표현한 숫자 89

ottantanove

발음


서수

89 è il ottantanovesimo numero.

랜덤 퀴즈: 126는 무엇입니까?

    
88 90
1 - 10
1 - 20
1 - 100
200 - 300
4000 - 4100