Lexis Rex

Angka 0 dalam Bahasa Perancis

zéro

Pelafalan


Bilangan bertingkat

0 est le zéroième nombre.

Kuis acak: Apa 15?

    
1
1 - 10
1 - 20
1 - 100
200 - 300
4000 - 4100