Lexis Rex HomeBasque Vocabulary

Set 1English Basque Images
 
bird txoritxori
one bat
three hiru
two bi
face aurpegiaurpegi
hand eskuesku
head buruburu
heart bihotzbihotz
door ateate
home etxeetxe
light argiargi
table mahaimahai
car autoaautoa
to drink edanedan
to listen entzunentzun
to run korrika eginkorrika egin
river ibaiibai
boy mutilmutil
father aitaaita
friend lagunlagun
man gizongizon
son semeseme
woman andreandre
book liburuliburu
school eskolaeskola
Monday astelehen
Tuesday astearte

Set


Our Books