Lexis Rex Startseite

Lexis Rex - Chinesisch

Chinesische Vokabeln: Die StraßeDeutsch Vereinfacht Pinyin Aussprechen
 
Bank 长椅cháng yǐ
Fahrrad 自行车zì xíng chē
Brücke qiáo
Gebäude 大厦dà shà
Bus 公车gong chē
Bushaltestelle 公车站gōng chē zhàn
Auto 汽车qì chē
Parkplatz 停车场tíng chē chǎng
Kirche 教堂jiào táng
Ecke 街角jiē jiǎo
Gully 排水渠pái shuǐ qú
Auffahrt 私人车道sī rén chē dào
Zaun 栅栏zhà lan
Bürgersteig 人行道rén xíng dào
Tor 大门dà mén
Hecke 树篱shù lí
Kreuzung 交叉路口jiāo chā lù kǒu
Briefkasten 信箱xìn xiāng
Fußgänger 行人xíng rén
Fußgängerüberweg 人行横道rén xíng héng dào
Stange 电线杆diàn xiàn gān
Kreisverkehr 环状交叉路口huán zhuàng jiāo chā lù kǒu
Geschäft 商店shāng diàn
Verkehrszeichen 路标lù biāo
Straße 街道jiē dào
Straßenlaterne 路灯lù dēng
Telefonzelle 电话亭diàn huà tíng
Ampel 红绿灯hóng lǜ dēng
Mülleimer 垃圾桶lā jī tǒng
Tunnel 隧道suì dào

Lernen
LernkartenGalgenmännchenWortsuchspiel


Chinesisches Hauptmenü
Spiele und Übungen
Weitere Sprachen