Lexis Rex Home

Lexis Rex - Polish

Common Polish Words

Learn
Flash CardsHangmanWord Search

Page 2/903    Go to page:
20 ja
     1. pron. I; first-person pronoun
21 ci
     1. pron. short dative singular of ty.
           Daję ci łzy, które spadły z moich oczu.
             I'm giving you the tears that fell from my eyes.
     2. pron. personal masculine plural of ten
           ci mężczyźni
22 tu
     1. pron. here
23 ty
     1. pron. you (second person singular pronoun)
24 czy
     1. part. interrogative particle: introduces a yes-no question
           Czy ten pan jest z Anglii? Tak, ten pan jest z Anglii.
             Is that man from England? Yes, that man is from England.
     2. conj. if, whether
           Bohaterowie próbują ustalić, czy jest to forma eksperymentu przeprowadzana przez planetę na badaczach, działanie nie do końca świadome czy nietypowa próba kontaktu – odpowiedź na wcześniejsze n
25 tym
     1. pron. masculine plural of ten
     2. pron. dative plural of ten
26 go
     1. pron. Genitive singular mute form of on
     2. pron. Accusative singular mute form of on
           Widzisz go?
             Can you see him?
     3. pron. Genitive singular mute form of ono
27 tego
     1. pron. masculine plural of ten
28 tylko
     1. part. only, just
29 jestem
     1. v. accusative singular of być
           Jestem głodny.
             I'm hungry.
30 po
     1. prep. with nouns in locative case:
     2. prep.    after
     3. prep.    along
     4. prep.    on, over
     5. prep.    at, by, next to
31 cię
     1. pron. Genitive singular mute form of ty
           Nie widzę cię.
             I can't see you.
     2. pron. Accusative singular mute form of ty
           Widzę cię.
32 ma
     1. v. Third-person singular present indicative form of mieć.
           Andrzej ma 18 lat. – Andrzej is 18 years old.
     2. pron. feminine singular of mój
33 już
     1. adv. already, yet, anymore
           Mam już tego dosyć. - I've already had enough of that.
           Skończyłaś już? - Are you done yet?
           Nie sprzedajemy już tego produktu. - We don't sell that product anymore.
     2. interj. now
34 mam
     1. v. genitive singular of mieć
     2. n. genitive plural of mama
35 jesteś
     1. v. accusative singular of być
           Gdzie jesteś?
             Where are you?
36 może
     1. part. perhaps, maybe
     2. v. accusative singular of móc
37 pan
     1. n. gentleman, man
     2. n. master, teacher
     3. n. lord
     4. n. Mr, mister
     5. pron. you (polite second person -personal nominative, it takes verbs as third-person form)
38 dla
     1. prep. for
39 coś
     1. pron. something
Dictionary entries from Wiktionary


Polish Main Menu
Games and Exercises
More Languages