Lexis Rex HomeCzech Vocabulary

Set 1English Czech Images
 
bird ptákpták
one jeden
three tři
two dva
face obličejobličej
hand rukaruka
head hlavahlava
heart srdcesrdce
door dveředveře
home domovdomov
light světlosvětlo
table stůlstůl
car autoauto
shirt košilekošile
to drink pítpít
to hold držetdržet
to listen poslouchatposlouchat
to look dívat sedívat se
to run běhatběhat
river řekařeka
boy chlapecchlapec
father otecotec
friend přítelpřítel
man mužmuž
son synsyn
woman ženažena
book knihakniha
school školaškola
Monday pondělí
Tuesday úterý

Set
Feedback


Our Books