Lexis Rex Home

Lexis Rex - Finnish

Finnish Vocabulary

Beginner Set 1English Finnish Images
 
bird lintulintu
face kasvotkasvot
hand käsikäsi
head pääpää
heart sydänsydän
door oviovi
home kotikoti
light valovalo
table pöytäpöytä
car autoauto
shirt paitapaita
car autoauto
river jokijoki
boy poikapoika
father isäisä
friend ystäväystävä
girl tyttötyttö
man miesmies
son poikapoika
woman nainennainen
book kirjakirja
school koulukoulu

Finnish Main Menu
Games and Exercises
More Languages