Lexis Rex Home

Lexis Rex - Polish

Polish Vocabulary

Beginner Set 1English Polish Images
 
bird ptakptak
face twarztwarz
hand rękaręka
head głowagłowa
heart serceserce
door drzwidrzwi
home domdom
light światłoświatło
table stółstół
car samochódsamochód
shirt koszulakoszula
car samochódsamochód
river rzekarzeka
boy chłopiecchłopiec
father ojciecojciec
friend przyjacielprzyjaciel
girl dziewczynadziewczyna
man mężczyznamężczyzna
son synsyn
woman kobietakobieta
book książkaksiążka
school szkołaszkołaPolish Main Menu
Games and Exercises
More Languages