Lexis Rex HomeLearn Polish Numbers 1 - 100

Review the words


  


jeden
0
dwa
0
trzy
0
cztery
0
pięć
0
sześć
0
siedem
0
osiem
0
dziewięć
0
dziesięć
0
jedenaście
0
dwanaście
0
trzynaście
0
czternaście
0
piętnaście
0
szesnaście
0
siedemnaście
0
osiemnaście
0
dziewiętnaście
0
dwadzieścia
0
dwadzieścia jeden
0
dwadzieścia dwa
0
dwadzieścia trzy
0
dwadzieścia cztery
0
dwadzieścia pięć
0
dwadzieścia sześć
0
dwadzieścia siedem
0
dwadzieścia osiem
0
dwadzieścia dziewięć
0
trzydzieści
0
trzydzieści jeden
0
trzydzieści dwa
0
trzydzieści trzy
0
trzydzieści cztery
0
trzydzieści pięć
0
trzydzieści sześć
0
trzydzieści siedem
0
trzydzieści osiem
0
trzydzieści dziewięć
0
czterdzieści
0
czterdzieści jeden
0
czterdzieści dwa
0
czterdzieści trzy
0
czterdzieści cztery
0
czterdzieści pięć
0
czterdzieści sześć
0
czterdzieści siedem
0
czterdzieści osiem
0
czterdzieści dziewięć
0
pięćdziesiąt
0
pięćdziesiąt jeden
0
pięćdziesiąt dwa
0
pięćdziesiąt trzy
0
pięćdziesiąt cztery
0
pięćdziesiąt pięć
0
pięćdziesiąt sześć
0
pięćdziesiąt siedem
0
pięćdziesiąt osiem
0
pięćdziesiąt dziewięć
0
sześćdziesiąt
0
sześćdziesiąt jeden
0
sześćdziesiąt dwa
0
sześćdziesiąt trzy
0
sześćdziesiąt cztery
0

0
sześćdziesiąt sześć
0
sześćdziesiąt siedem
0
sześćdziesiąt osiem
0
sześćdziesiąt dziewięć
0
siedemdziesiąt
0
siedemdziesiąt jeden
0
siedemdziesiąt dwa
0
siedemdziesiąt trzy
0
siedemdziesiąt cztery
0
siedemdziesiąt pięć
0
siedemdziesiąt sześć
0
siedemdziesiąt siedem
0
siedemdziesiąt osiem
0
siedemdziesiąt dziewięć
0
osiemdziesiąt
0
osiemdziesiąt jeden
0
osiemdziesiąt dwa
0
osiemdziesiąt trzy
0
osiemdziesiąt cztery
0
osiemdziesiąt pięć
0
osiemdziesiąt sześć
0
osiemdziesiąt siedem
0
osiemdziesiąt osiem
0
osiemdziesiąt dziewięć
0
dziewięćdziesiąt
0
dziewięćdziesiąt jeden
0
dziewięćdziesiąt dwa
0
dziewięćdziesiąt trzy
0

0
dziewięćdziesiąt pięć
0
dziewięćdziesiąt sześć
0
dziewięćdziesiąt siedem
0
dziewięćdziesiąt osiem
0
dziewięćdziesiąt dziewięć
0
sto
0
 
 
 
 


Learn numbers
Multiple ChoiceHangmanWord SearchCrossword