Lexis Rex Home Page

Lexis Rex - cinese

Vocabolario cinese: MusicaItaliano Semplificato Pinyin Pronuncia
 
gruppo 乐队lè duì
banjo 班卓琴bān zhuō qín
coro 合唱团hé chàng tuán
direttore d'orchestra 指挥zhǐ huī
piatto
tamburo
bacchetta 鼓棒gǔ bàng
batterista 鼓手gǔ shǒu
flauto 笛子dí zi
chitarra 吉他jí tā
chitarrista 吉他演奏家jí tā yǎn zòu jiā
armonica 口琴kǒu qín
arpa 竖琴shù qín
tasto 琴键qín jiàn
tastiera 键盘jiàn pán
musica 音乐yīn yuè
musicista 音乐家yīn lè jiā
nota 音符yīn fú
orchestra 管弦乐队guǎn xián lè duì
pianista 钢琴家gāng qín jiā
pianoforte 钢琴gāng qín
sassofono 萨克斯管sà kè sī guǎn
canzone 歌曲gē qǔ
corda 琴弦qín xián
triangolo 三角铁sān jiǎo tiě
trombone 长号cháng hào
tromba 小号xiǎo hào
violino 小提琴xiǎo tí qín
fischietto 口哨kǒu shào

Impara
Schede didatticheL'impiccatoParole intrecciate


Menù principale cinese
Giochi ed esercizi
Più lingue