Lexis Rex Home Page

Lexis Rex - cinese

Vocabolario cinese: ScuolaItaliano Semplificato Pinyin Pronuncia
 
campana líng
lavagna 黑板hēi bǎn
libro 书本shū běn
calcolatrice 计算器jì suàn qì
gessetto 粉笔fěn bǐ
classe 班级bān jí
aula 教室jiào shì
computer 电脑diàn nǎo
banco di scuola 课桌kè zhuō
dizionario 词典cí diǎn
gomma per cancellare 橡皮擦xiàng pí cā
preside 校长xiào zhǎng
biblioteca 图书馆tú shū guǎn
armadietto 储物柜chǔ wù guì
pennarello 记号笔jì hào bǐ
matematica 数学shù xué
quaderno 笔记本bǐ jì běn
pagina
carta zhǐ
penna 钢笔gāng bǐ
matita 铅笔qiān bǐ
cortile 操场cāo chǎng
alunno 学生xué shēng
lettura
righello 直尺zhí chǐ
scuola 学校xué xiào
zaino 书包shū bāo
temperino 卷笔刀juàn bǐ dāo
maestro 老师lǎo shī
divisa 校服xiào fú
lavagna magnetica 白板bái bǎn
scrittura xiě

Impara
Schede didatticheL'impiccatoParole intrecciate


Menù principale cinese
Giochi ed esercizi
Più lingue