Lexis Rex HomeMultiple Choice

Set 1

Review the words


Select the matching Filipino word for the image or word from the 4 choices.
  
ibon
0
isa
0
tatlo
0
dalawá
0
mukha
0
kamay
0
ulo
0
puso
0
pinto
0
bahay
0
ilaw
0
mesa
0
kotse
0
kamiseta
0
inom
0
dinig
0
tingnan
0
tumakbo
0
magsalita
0
ilog
0
lalaki
0
ama
0
kaibigan
0
lalaki
0
anak
0
babae
0
libro
0
eskuwelahan
0
Lunes
0
Martes
0
 
 

Set