Lexis Rex Home

Lexis Rex - Polish

Polish Vocabulary: Numbers 1 to 50Number Polish
 
0 zero
1 jeden
2 dwa
3 trzy
4 cztery
5 pięć
6 sześć
7 siedem
8 osiem
9 dziewięć
10 dziesięć
11 jedenaście. jedenaścioro
12 dwanaście
13 trzynaście
14 czternaście
15 piętnaście
16 szesnaście
17 siedemnaście
18 osiemnaście
19 dziewiętnaście
20 dwadzieścia
21 dwadzieścia jeden
22 dwadzieścia dwa
23 dwadzieścia trzy
24 dwadzieścia cztery
25 dwadzieścia pięć
26 dwadzieścia sześć
27 dwadzieścia siedem
28 dwadzieścia osiem
29 dwadzieścia dziewięć
30 trzydzieści
31 trzydzieści jeden
32 trzydzieści dwa
33 trzydzieści trzy
34 trzydzieści cztery
35 trzydzieści pięć
36 trzydzieści sześć
37 trzydzieści siedem
38 trzydzieści osiem
39 trzydzieści dziewięć
40 czterdzieści
41 czterdzieści jeden
42 czterdzieści dwa
43 czterdzieści trzy
44 czterdzieści cztery
45 czterdzieści pięć
46 czterdzieści sześć
47 czterdzieści siedem
48 czterdzieści osiem
49 czterdzieści dziewięć
50 pięćdziesiąt

Learn
Flash CardsHangmanWord Search


Polish Main Menu
Games and Exercises
More Languages