Lexis Rex - Accueil

Lexis Rex - chinois

Vocabulaire chinois: Fruits et légumesFrançais Simplifié Pinyin Prononcer
 
pomme 苹果píng guǒ
banane 香蕉xiāng jiāo
haricot dòu
brocoli 西兰花xī lán huā
chou 卷心菜juǎn xīn cài
poivron 辣椒là jiāo
carotte 胡萝卜hú luó bo
chou-fleur 菜花cài huā
cerise 樱桃yīng táo
noix de coco 椰子yē zi
concombre 黄瓜huáng guā
aubergine 茄子qié zi
fruit 水果shuǐ guǒ
raisin 葡萄pú táo
citron 柠檬níng méng
laitue 生菜shēng cài
melon guā
noix 坚果jiān guǒ
oignon 洋葱yáng cōng
orange 橙子chéng zi
petit pois 豌豆wān dòu
pêche 桃子táo zi
poire 梨子lí zi
prune 梅子méi zi
pomme de terre 土豆tǔ dòu
pruneau 西梅xī méi
citrouille 南瓜nán guā
épinards 菠菜bō cài
raisin sec 葡萄干pú tao gān
tomate 西红柿xī hóng shì
légume 蔬菜shū cài
pastèque 西瓜xī guā

Apprendre
Cartes flashJeu du penduMots cachés
Menu chinois
Plus de langues