Lexis Rex - Accueil

Lexis Rex - chinois

Vocabulaire chinois: TransportsFrançais Simplifié Pinyin Prononcer
 
avion 飞机fēi jī
ambulance 救护车jiù hù chē
montgolfière 气球qì qiú
vélo 自行车zì xíng chē
bateau 小船xiǎo chuán
bus 公车gōng chē
téléphérique 缆车lǎn chē
canoë 独木舟dú mù zhōu
voiture 汽车qì chē
calèche 马车mǎ chē
charrette 手推车shǒu tuī chē
catamaran 双体船shuāng tǐ chuán
ascenseur 电梯diàn tī
escalator 电动扶梯diàn dòng fú tī
ferry 游轮yóu lún
planeur 滑翔机huá xiáng jī
hélicoptère 直升机zhí shēng jī
hydroglisseur 气垫船qì diàn chuán
jet ski 喷气式滑雪板pēn qì shì huá xuě bǎn
moto 摩托车mó tuō chē
poussette 婴儿车yīng ér chē
scooter 小轮摩托车xiǎo lún mó tuō chē
navire 轮船lún chuán
sous-marin 潜艇qián tǐng
taxi 出租车chū zū chē
train 火车huǒ chē
tramway 电车diàn chē
transport 运输yùn shū
camion 卡车kǎ chē
fauteuil-roulant 轮椅lún yǐ
yacht 游艇yóu tǐng

Apprendre
Cartes flashJeu du penduMots cachés
Menu chinois
Plus de langues