Lexis Rex - Accueil

Lexis Rex - chinois

Vocabulaire chinois: GéographieFrançais Simplifié Pinyin Prononcer
 
baie 海湾hǎi wān
plage 沙滩shā tān
grotte 洞穴dòng xué
falaise 悬崖xuán yá
côte 海岸hǎi àn
continent 大陆dà lù
crique 小湾xiǎo wān
désert 沙漠shā mò
forêt 森林sēn lín
géographie 地理dì lǐ
cap 海岬hǎi jiǎ
colline 丘陵qiū líng
île 岛屿dǎo yǔ
lac 湖泊hú bó
terre 陆地lù dì
montagne 山脉shān mài
océan yáng
péninsule 半岛bàn dǎo
plaine 平原píng yuán
plateau 高原gāo yuán
rivière 河流hé liú
mer hǎi
vallée 山谷shān gǔ
volcan 火山huǒ shān
cascade 瀑布pù bù

Apprendre
Cartes flashJeu du penduMots cachés
Menu chinois
Plus de langues