Lexis Rex HomeIrish Vocabulary: ActionsEnglish Irish Images
 
to cough déan casachtdéan casacht
to cry caoincaoin
to dance rincrinc
to drink ólól
to hold coinnighcoinnigh
to kneel sléachtsléacht
to laugh gáirgáir
to listen éistéist
to look amharcamharc
to punch dorndorn
to rub cuimilcuimil
to run rithrith
to shake croithcroith
to shout béicbéic
to sit suighsuigh
to smell bolaighbolaigh
to smile déan miongháiredéan miongháire
to sneeze lig sraothlig sraoth
to stand seasseas
to stretch sínsín
to swim snámhsnámh
to talk bí ag caintbí ag caint
to taste tástáiltástáil
to touch bain dobain do
to walk siúilsiúil
to whisper labhair i gcogarlabhair i gcogar
to yawn déan méanfachdéan méanfach
to clean glanglan
to wipe cuimilcuimil
to breathe análaighanálaigh
to read léighléigh
to fall tittit
to drive tiomáintiomáin
to cut bainbain
to sew fuaighfuaigh


Feedback


Our Books