Lexis Rex HomeIrish Vocabulary: SchoolEnglish Irish Images
 
bell clogclog
blackboard clár dubhclár dubh
book leabharleabhar
calculator áireamhánáireamhán
chalk cailccailc
class rangrang
computer ríomhaireríomhaire
desk deascdeasc
dictionary foclóirfoclóir
eraser scriosánscriosán
headmaster uachtaránuachtarán
library leabharlannleabharlann
page leathanachleathanach
pen peannpeann
pencil peann luaidhepeann luaidhe
pupil daltadalta
reading léitheoireachtléitheoireacht
ruler rialóirrialóir
school scoilscoil
teacher múinteoirmúinteoir
uniform éideéide
whiteboard clár bánclár bán
stapler stáplóirstáplóir
ink dúchdúch


Feedback


Our Books