Lexis Rex HomeMultiple Choice

Set 1

Review the words


Select the matching Thai word for the image or word from the 4 choices.
  
นก
0
หนึ่ง
0
สาม
0
สอง
0
หน้า
0
มือ
0
หัว
0
หัวใจ
0
ทฺวาร
0
บ้าน
0
โต๊ะ
0
รถยนต์
0
เสื้อเชิ้ต
0
ดื่ม
0
กิน
0
ถือ
0
ฟัง
0
มอง
0
วิ่ง
0
พูด
0
แม่น้ำ
0
เด็กผู้ชาย
0
พ่อ
0
เพื่อน
0
เด็กผู้หญิง
0
ผู้ชาย
0
ลูกชาย
0
ผู้หญิง
0
หนังสือ
0
โรงเรียน
0
จันทร์
0
อังคาร
0

Set