Lexis Rex HomeMultiple Choice

Set 1

Review the words


Select the matching Vietnamese word for the image or word from the 4 choices.
  
chim
0
một
0
ba
0
hai
0
mặt
0
tay
0
đầu
0
tim
0
cửa
0
nhà
0
đèn
0
bàn
0
xe hơi
0
áo sơ mi
0
uống
0
giữ
0
nghe
0
nhìn
0
chạy
0
nói
0
sông
0
con trai
0
ba
0
người bạn
0
đàn ông
0
con trai
0
phụ nữ
0
sách
0
trường
0
thứ hai
0
thứ ba
0
 

Set