Lexis Rex HomeTurkish Vocabulary: SchoolEnglish Turkish Images
 
bell çançan
blackboard tahtatahta
book kitapkitap
calculator hesap makinesihesap makinesi
chalk tebeşirtebeşir
class sınıfsınıf
classroom sınıfsınıf
computer bilgisayarbilgisayar
desk masamasa
dictionary sözlüksözlük
eraser silgisilgi
library kütüphanekütüphane
page sayfasayfa
pen kalemkalem
pencil kurşun kalemkurşun kalem
playground oyun alanıoyun alanı
pupil öğrenciöğrenci
reading okumaokuma
ruler cetvelcetvel
school okulokul
teacher öğretmenöğretmen
uniform üniformaüniforma
writing yazıyazı
stapler zımbazımba
ink mürekkepmürekkep


Feedback


Our Books