Lexis Rex HomeTurkish Vocabulary: The KitchenEnglish Turkish Images
 
container kapkap
cup fincanfincan
cupboard dolapdolap
detergent deterjandeterjan
dishwasher bulaşık makinesibulaşık makinesi
fork çatalçatal
frying pan tavatava
glass bardakbardak
kettle kazankazan
kitchen mutfakmutfak
knife bıçakbıçak
oven fırınfırın
saucepan tenceretencere
scales teraziterazi
sink lavabolavabo
spatula spatulaspatula
sponge süngersünger
spoon kaşıkkaşık
stove ocakocak
tap/faucet muslukmusluk
tongs kerpetenkerpeten
cook pişirmekpişirmek


Feedback


Our Books