Lexis Rex HomeTurkish Vocabulary: The BodyEnglish Turkish Images
 
back sırtsırt
body vücutvücut
cheek yanakyanak
chest göğüsgöğüs
ear kulakkulak
elbow dirsekdirsek
eye gözgöz
eyebrow kaşkaş
face yüzyüz
foot ayakayak
hair saçsaç
hand elel
head başbaş
heart yürekyürek
hip kalçakalça
jaw çeneçene
knee dizdiz
leg bacakbacak
lip dudakdudak
lung akciğerakciğer
mouth ağızağız
neck boyunboyun
nose burunburun
stomach midemide
thigh uylukuyluk
throat boğazboğaz
thumb başparmakbaşparmak
toe ayak parmağıayak parmağı
tongue dildil
tooth dişdiş
left solsol
right sağsağ
muscle kaskas
wing kanatkanat
blood kankan
bone kemikkemik
chin çeneçene
ankle ayak bileğiayak bileği
waist belbel
eyelash kirpikkirpik


Feedback


Our Books