Lexis Rex HomeFinnish Vocabulary

Set 1English Finnish Images
 
bird lintulintu
one yksi
three kolme
two kaksi
face kasvotkasvot
hand käsikäsi
head pääpää
heart sydänsydän
door oviovi
home kotikoti
light valovalo
table pöytäpöytä
car autoauto
shirt paitapaita
river jokijoki
boy poikapoika
father isäisä
friend ystäväystävä
girl tyttötyttö
man miesmies
son poikapoika
woman nainennainen
book kirjakirja
school koulukoulu
Monday maanantai
Tuesday tiistai

Set
Feedback